The Standard Club Ireland DAC

Andmed
Ärinimi
The Standard Club Ireland DAC
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise otsuse tegemise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused):
2. Haigestumine:
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
17. Õigusabikulud.