Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Ltd

Ärinimi
Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Ltd
Riik
Küpros
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise otsuse tegemise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
2. Haigestumine
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
17. Õigusabikulud