SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

Ärinimi
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Riik
Prantsusmaa
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )