UK P&I Club N.V.

Andmed
Ärinimi
UK P&I Club N.V.
Riik
Holland
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
10. Vedaja vastutus (ainult)
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus