Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft (ka läbi oma filiaali Prantsusmaal)

Andmed
Ärinimi
Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
9. Muud vara kahjustused
16. Mitmesugune finantskahju