The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association

Andmed
Ärinimi
The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association
Riik
Luksemburg
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
2. Haigestumine
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud