Zurich Insurance plc (läbi oma filiaali Prantsusmaal)

Andmed
Ärinimi
Zurich Insurance plc
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
18. Abistamisteenus