ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal
Registrikood
12025488
Aadress
Veskiposti 2/1, 10138 Tallinn
Telefon
+372 610 6500
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Riik
Leedu
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Kindlustus surmajuhtumiks ( KindlTS § 13 lg 1 p 1 )
Investeerimisriskiga elukindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 8 )
Tööandja pensionifondi valitsemine ( KindlTS § 13 lg 1 p 12 )
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Viimati muudetud: 22/09/2023 - 15:54