Mandatum Life Insurance Company Limited Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
Mandatum Life Insurance Company Limited Eesti filiaal
Registrikood
14330066
Aadress
Lõõtsa tn 12, Tallinn 11415
Telefon
+3726812300
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Soome
Subjekti staatus Tegevus lõpetatud
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Kindlustus surmajuhtumiks ( KindlTS § 13 lg 1 p 1 )
Kindlustus üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 2 )
Annuiteet ( KindlTS § 13 lg 1 p 4 )
Investeerimisriskiga elukindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 8 )
Õnnetusjuhtumikindlustus lisakindlustusena ( KindlTS § 13 lg 1 p 5 )
Haiguskindlustus lisakindlustusena ( KindlTS § 13 lg 1 p 6 )
Kindlustus surmajuhtumiks ja üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 3 )