SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal
Registrikood
14857106
Aadress
Tornimäe tn 2, 10145 Tallinn
E-posti aadress
Riik
Läti
Kindlustuse turustamise eest vastutav juhatuse liige
Triin Messimas
Load
Filiaali tegutsemise algus
Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II järgi elukindlustuse liigid:
I Artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu;
III artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i ja iii osutatud kindlustus, mis on seotud investeerimisfondidega.
Solventsus II, lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused);
2. Haigestumine.
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Aadress
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Nimi
Financial and Capital Market Commission
Viimati muudetud: 09/01/2020 - 10:41