Balcia Insurance SE Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
Balcia Insurance SE Eesti filiaal
Registrikood
16783777
Aadress
Valukoja tn 10, 11415, Tallinn
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Aadress
K. Valdemāra 2A, Riia, LV-1050, Läti
Telefon
+37167022300
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Nimi
Latvijas Banka
Load
Filiaali tegutsemise algus
Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev
Filiaali loa andmise otsuse tegemise number või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise number
nr 4.8-3.3/2851-8
Viimati muudetud: 26/09/2023 - 16:11