Ideepluss OÜ

Ärinimi Ideepluss OÜ
Registrikood 11378552
Aadress Tartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu alevik, Kooli tee 3-3, 61401
Telefon +372 56617783
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ingrid Taur
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus