123 Kindlustuskonsultatsioonid OÜ

Ärinimi 123 Kindlustuskonsultatsioonid OÜ
Registrikood 11350281
Telefon 5019001
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Taavi Mäesepp
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus