AB Holding OÜ

Ärinimi AB Holding OÜ
Registrikood 11718249
Telefon 56621474
E-post ab.holding@mail.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Avo Bergström
Kindlustusandja Seesam Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus