AGR Autokeskus OÜ

Ärinimi AGR Autokeskus OÜ
Registrikood 10683307
Telefon +372 651 8085
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Agor Advelk
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus