Aiest Kinnisvara OÜ

Ärinimi Aiest Kinnisvara OÜ
Registrikood 10969144
Telefon + 372 5114783
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ainar Holmberg
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
krediidikindlustus
garantiikindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
veesõidukite kindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
õhusõidukite kindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus