Alvo OÜ

Ärinimi Alvo OÜ
Registrikood 11347112
Telefon 53462331
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tatjana Kuznetsova
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus