Amserv Auto AS

Ärinimi Amserv Auto AS
Registrikood 10000018
Aadress Pärnu mnt 232, 10135, Tallinn
Telefon 6502194
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Margus Nõmmik
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus