ANASTASSIA POTAPOVA OÜ

Ärinimi ANASTASSIA POTAPOVA OÜ
Registrikood 12747885
Telefon 58250796
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige ANASTASSIA POTAPOVA
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus