Andrus Liht

Ärinimi Andrus Liht
Registrikood 36809012716
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Andrus Liht
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
muu varakindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
garantiikindlustus