Anna Keba

Ärinimi Anna Keba
Registrikood 46908270296
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Anna Keba
Kindlustusandja AS Inges Kindlustus
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus