Annika Põdra

Ärinimi Annika Põdra
Registrikood 46710050010
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Annika Põdra
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus