A.P. Kaubatrans OÜ

Ärinimi A.P. Kaubatrans OÜ
Registrikood 10298294
Telefon 737 1760
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Peep Laumets
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
finantskahjude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
õigusabikulude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus