Atko Tours AS

Ärinimi Atko Tours AS
Registrikood 10558200
Telefon 625 2711
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ilme Tults
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus