Auto Bassadone OÜ

Ärinimi AutoHalle AS
Registrikood 10283692
Telefon 650 2891
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marit Raag
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus