Berato Invest OÜ

Ärinimi Berato Invest OÜ
Registrikood 10867852
Telefon 55595133
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Deivil Niinepuu
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus