Bruno Rebane FIE

Ärinimi Bruno Rebane FIE
Registrikood 11592481
Telefon +3725094897
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Bruno Rebane
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus