Catwees OÜ

Ärinimi Catwees OÜ
Registrikood 10645726
Telefon 447 6176
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ilmar Tennokese
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus