AT Devorex OÜ

Ärinimi AT Devorex OÜ
Registrikood 11195389
Telefon 664 4890
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tiina Kipper
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus