Dinaras OÜ

Ärinimi Dinaras OÜ
Registrikood 14369921
Telefon +37255663446
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marika Pops
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus