Eesti-Vene Ettevõtjate Koda

Ärinimi Eesti-Vene Ettevõtjate Koda
Registrikood 80011590
Telefon 6454531
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Victor Novokreshchenov
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
õhusõidukite kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
veesõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
krediidikindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus