Elke Mustamäe AS

Ärinimi Elke Mustamäe AS
Registrikood 10000805
Aadress Mustamäe tee 22, Tallinn
Telefon 6505 700
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ando Rahu
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus