Elke Narva OÜ

Ärinimi Elke Narva OÜ
Registrikood 14052741
Telefon 5044459
E-post valdik.uski@elkegrupp.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Valdik Uski
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus