Entar Auto OÜ

Ärinimi Entar Auto OÜ
Registrikood 10243666
Aadress Tähe 127, Tartu linn 50113, Tartu maakond
Telefon +372 517 5800
E-post enn@entar
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Enn Kaarna
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus