ETS Logistics OÜ

Ärinimi ETS Logistics OÜ
Registrikood 11372168
Telefon +372 6011 797
E-post etslogistika@etslogistika.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Aleksander Bankiir
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
transporditavate kaupade kindlustus