Forebel Kindlustusagentuur OÜ

Ärinimi Forebel Kindlustusagentuur OÜ
Registrikood 11008186
Telefon 5054315
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Raili Vainola
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus