Go Travel AS

Ärinimi Go Travel AS
Registrikood 10113159
Telefon 6310110
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Andrus Rõigas
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus