Inchcape Motors Estonia OÜ

Ärinimi Inchcape Motors Estonia OÜ
Registrikood 11070736
Aadress Läike tee 38, Peetri alevik, Harju maakond 75312
Telefon 6630 600
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Peeter Põldvee
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus