Jaana Timofejev FIE

Ärinimi Jaana Timofejev FIE
Registrikood 48006240275
Aadress Kapteni põik 3, 76906 Rannamõisa
Telefon +37211578104
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jaana Timofejev FIE
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus