Jane Siig

Ärinimi Jane Siig
Registrikood 44503146014
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jane Siig
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus