Jelena Dmitrova FIE

Ärinimi Jelena Dmitrova FIE
Registrikood 11813210
Telefon +372 5072457
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jelena Dmitrova
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
õhusõidukite kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
veesõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
krediidikindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus