AS Karol

Ärinimi AS Karol
Registrikood 10233998
Telefon 6446240
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Margus Parve
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus