AS LHV Pank

Ärinimi AS LHV Pank
Registrikood 10539549
Aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
Telefon 6 800 400
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kadri Kiisel
Kindlustusandja AS LHV Kindlustus
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus