AS Linford

Ärinimi AS Linford
Registrikood 10458220
Telefon 6800149
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ain Pert
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
transporditavate kaupade kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
muu varakindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
haiguskindlustus