AS LINTER-TRANSPORT

Ärinimi AS LINTER-TRANSPORT
Registrikood 10136663
Telefon 7380338
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Rein Lepik
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õigusabikulude kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
finantskahjude kindlustus
muu varakindlustus
haiguskindlustus