MARTINE OÜ

Ärinimi MARTINE OÜ
Registrikood 11533509
Telefon +372 5074905
E-post erme.martin@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Erme Martin
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
õhusõidukite kindlustus
veesõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
krediidikindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus