Merike Konrad

Ärinimi Merike Konrad
Registrikood 45505074918
E-post svetlana.zakhariya@bta-kindlustus.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Merike Konrad
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
muu varakindlustus