Moller Auto Pärnu OÜ

Ärinimi Moller Auto Pärnu OÜ
Registrikood 10931969
Telefon 447 6100
E-post parnu@moller.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Gundars Ruža
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus