Moller Auto Tallinn OÜ

Ärinimi Moller Auto Tallinn OÜ
Registrikood 10195513
Telefon +372 6222222
E-post mustamae@moller.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Keijo Kaasik
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus