Moller Auto Viru OÜ

Ärinimi Moller Auto Viru OÜ
Registrikood 11131478
Telefon 680 8200
E-post viru@moller.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ilmar Aun
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus